For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.07.2001 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 17.10.2001 Examinarea preliminara 17.10.2001 Examinarea de fond 31.05.2003 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.11.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2003 Eliberarea brevetului (C2) 19.07.2006 Valabil pana la 30.11.2007 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2158
(21)Numarul depozituluia 2001 0227
(22)Data depozitului2001.07.19
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 19.07.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBURŢEVA Svetlana, MD; ROMAN Roman, MD; TODERAŞ Albina, MD; RASTIMEŞINA Inna, MD; DERJANSCHII Valeriu, MD; TODERAŞ Lidia, MD; RUDIC Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de profilaxie şi tratament al locei americane a albinelor
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01K 53/00 (2006.01); A23K 1/17 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.05.31
(47)Data eliberării brevetului2003.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBORDEIANU Rita, NADIOJCHINA Natalia, BANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.07.19
 Data decăderii din drepturi2006.07.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200227