For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.07.2001 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 14.08.2001 Examinarea preliminară 11.02.2002 Examinarea de fond 31.08.2002 Publicarea hot. de acordare (F1) 28.02.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 28.02.2003 Eliberarea brevetului (G2) 23.07.2006 Valabil până la 30.11.2007 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1979
(21)Numarul depozituluia 2001 0230
(22)Data depozitului2001.07.23
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 23.07.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBENDELIC Eugen, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de tratament al cataractei secundare
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61F 9/007 (2006.01); A61F 9/008 (2006.01); A61N 5/067 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.08.31
(47)Data eliberării brevetului2003.03.31
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.07.23
 Data decăderii din drepturi2006.07.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200230