For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 26.07.2001 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 31.07.2002 Publicarea hot. de acordare (B1) 17.01.2003 Examinarea preliminara si de fond 31.01.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2003 Eliberarea brevetului (C2) 26.07.2015 Valabil pana la 31.01.2017 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1961
(21)Numarul depozituluia 2001 0235
(22)Data depozitului2001.07.26
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 26.07.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiFILIPPOV Mihail, MD; FILIPPOV Kirill, RU;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiFILIPPOV Mihail, MD; FILIPPOV Kirill, RU;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiFILIPPOV Mihail, MD; FILIPPOV Kirill, RU;
(54)Titlul inventieiAdaos alimentar din borhot din sfeclă conţinând pectină  şi procedeu de obţinere a lui
(13)Codul documentului
C2, BOPI 02/2003
B1, BOPI 07/2002
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 1/0524 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.07.31
(47)Data eliberării brevetului2003.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.07.26
 Data decăderii din drepturi2015.07.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2016.02.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2017.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200235