For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.07.2001 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 30.10.2001 Examinarea preliminara si de fond 30.04.2003 Publicarea cererii (A) 30.06.2003 Publicarea hot. de acordare (B2) 31.12.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2003 Eliberarea brevetului (C2) 30.07.2006 Valabil pana la 31.12.2007 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2189
(21)Numarul depozituluia 2001 0242
(22)Data depozitului2001.07.30
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 30.07.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; BURŢEVA Svetlana, MD; BUDANŢEV Alexandru, MD; TODERAŞ Albina, MD; RASTIMEŞINA Inna, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de stimulare a creşterii animalelor de blană
(13)Codul documentului
C2, BOPI 01/2004
B2, BOPI 06/2003
A, BOPI 04/2003
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23K 1/17 (2006.01); A61K 35/66 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2003.04.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.06.30
(47)Data eliberării brevetului2004.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondNADIOJCHINA Natalia, BANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.07.30
 Data decăderii din drepturi2006.07.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200242