For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 31.07.2001 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 29.10.2001 Examinarea preliminara si de fond 30.09.2002 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.03.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2003 Eliberarea brevetului (G2) 31.07.2003 Valabil pana la 30.09.2005 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2013
(21)Numarul depozituluia 2001 0247
(22)Data depozitului2001.07.31
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 31.07.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiDOROGAN Valerian, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDOROGAN Valerian, MD; TIGHINEANU Ion, MD; VIERU Tatiana, MD; SECRIERU Vitalie, MD; PRODAN Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiDOROGAN Valerian, MD;
(54)Titlul inventieiCelulă solară
(13)Codul documentului
G2, BOPI 05/2003
F1, BOPI 09/2002
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01L 31/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.09.30
(47)Data eliberării brevetului2003.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondNASTAS Xenia, COJOCARU Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2003.07.31
 Data decăderii din drepturi2003.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2005.03.01
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2005.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200247