For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 01.08.2001 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 11.09.2001 Examinarea preliminară şi de fond 31.03.2002 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.09.2002 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.09.2002 Eliberarea brevetului (G2) 01.08.2007 Valabil până la 31.10.2008 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1873
(21)Numarul depozituluia 2001 0251
(22)Data depozitului2001.08.01
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 01.08.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiLUPAN Ion, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLUPAN Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiLUPAN Ion, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de velofaringoplastie primară în tratamentul despicăturilor palatine în doi timpi
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.03.31
(47)Data eliberării brevetului2002.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.08.01
 Data decăderii din drepturi2007.08.01
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200251