For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 01.08.2001 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 02.10.2001 Examinarea preliminara 02.10.2001 Examinarea de fond 30.06.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.12.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2005 Eliberarea brevetului (G2) 01.08.2018 Valabil pana la 29.02.2020 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2484
(21)Numarul depozituluia 2001 0253
(22)Data depozitului2001.08.01
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 16.08.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiBRAILA Marin, MD; BRAILA Alexandru, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBRAILA Marin, MD; BRAILA Alexandru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiBRAILA Alexandru, MD; BRAILA Valentina, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu  de obţinere a cavităţilor de volum variabil şi dispozitiv pentru realizarea acestuia
(13)Codul documentului
G2, BOPI 02/2005
F1, BOPI 06/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F01C 1/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.06.30
(47)Data eliberării brevetului2005.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondSCOROGONOV Anatol, NEKLIUDOVA Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.08.01
 Data decăderii din drepturi2018.08.01
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2019.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2020.02.29
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:5361, 2015.04.28
Datele iniţiale:BRAILA Marin, MD; BRAILA Alexandru, MD
Datele finale:BRAILA Alexandru, MD; BRAILA Valentina, MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200253