For comments, suggestions

Brevet valabil


(11)Numarul documentului2484
(21)Numarul depozituluia 2001 0253
(22)Data depozitului2001.08.01
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 16.08.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiBRAILA Marin, MD; BRAILA Alexandru, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBRAILA Marin, MD; BRAILA Alexandru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiBRAILA Alexandru, MD; BRAILA Valentina, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a cavităţilor de volum variabil şi dispozitiv pentru realizarea acestuia
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F01C 1/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.06.30
(47)Data eliberării brevetului2005.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondSCOROGONOV Anatol, NEKLIUDOVA Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.08.01
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:5361, 2015.04.28
Datele iniţiale:BRAILA Marin, MD; BRAILA Alexandru, MD
Datele finale:BRAILA Alexandru, MD; BRAILA Valentina, MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200253