For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 06.08.2001 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 31.07.2002 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.01.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2003 Eliberarea brevetului (G2) 06.08.2006 Valabil pana la 31.12.2007 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1972
(21)Numarul depozituluia 2001 0255
(22)Data depozitului2001.08.06
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 06.08.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL DE FARMACIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiVALICA Vladimir, MD; IURASOVA Valentina, MD; FILIPPOV Mihail, MD; CHINTEA Pavel, MD; SPÎNU Constantin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL DE FARMACIE, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de determinare a concentraţiei de tomatozidă în extractul uscat din seminţe de tomate
(13)Codul documentului
G2, BOPI 03/2003
F1, BOPI 07/2002
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07J 71/00 (2006.01); G01J 3/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.07.31
(47)Data eliberării brevetului2003.03.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.08.06
 Data decăderii din drepturi2006.08.06
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200255