For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2532
(21)Numarul depozituluia 2001 0262
(22)Data depozitului2001.07.17
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 28.08.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOJUHARI Ivan, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Instalaţie energetică solară
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03G 6/00 (2006.01); F24J 2/32 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2003.06.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.08.31
(47)Data eliberării brevetului2005.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana, COJOCARU Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.07.17
 Data decăderii din drepturi2006.07.17
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200262