For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 17.07.2001 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 22.04.2002 Examinarea preliminară şi de fond 30.06.2003 Publicarea cererii (A) 31.08.2004 Publicarea hot. de acordare (B2) 28.02.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 28.02.2005 Eliberarea brevetului (C2) 17.07.2006 Valabil până la 30.11.2007 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 27.09.2020 17.07.2021 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2532
(21)Numarul depozituluia 2001 0262
(22)Data depozitului2001.07.17
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 28.08.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOJUHARI Ivan, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Instalaţie energetică solară
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03G 6/00 (2006.01); F24J 2/32 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2003.06.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.08.31
(47)Data eliberării brevetului2005.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana, COJOCARU Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.07.17
 Data decăderii din drepturi2006.07.17
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200262