For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.08.2001 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 17.09.2002 Examinarea preliminara si de fond 31.03.2003 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.09.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2003 Eliberarea brevetului (G2) 15.08.2005 Valabil pana la 29.12.2006 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2113
(21)Numarul depozituluia 2001 0266
(22)Data depozitului2001.08.15
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 13.02.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU PROTECŢIA PLANTELOR, MD; BIOINTEGRA INC., CA;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCHICU Boris, MD; TEŞLER Miron, CA; TODOROVA Silvia, CA; GORBAN Victor, MD; URSU Radu, MD; MAKAROV Anatol, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU PROTECŢIA PLANTELOR, MD; BIOINTEGRA INC., CA;
(54)Titlul inventiei Linie mecanizată pentru producerea ouălor de insecte
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01K 67/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.03.31
(47)Data eliberării brevetului2003.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondTALPĂ Serghei
 S-a achitat mentinerea pana la data:2005.08.15
 Data decăderii din drepturi2005.08.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2006.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2006.12.29
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200266