For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 24.08.2001 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 19.07.2002 Examinarea preliminara 19.07.2002 Examinarea de fond 30.06.2003 Publicarea cererii (A) 31.08.2003 Publicarea hot. de acordare (F2) 29.02.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 29.02.2004 Eliberarea brevetului (G2) 24.08.2006 Valabil pana la 31.01.2008 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2226
(21)Numarul depozituluia 2001 0274
(22)Data depozitului2001.08.24
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 18.02.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞVEŢ Stepan, MD; VEVERIŢĂ Efimia, MD; CHINTEA Pavel, MD; BUIUCLI Petru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a seminţelor hibride de triticale
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01H 1/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2003.06.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.08.31
(47)Data eliberării brevetului2004.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.08.24
 Data decăderii din drepturi2006.08.24
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200274