For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 05.09.2001 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 14.02.2002 Examinarea preliminară şi de fond 31.01.2003 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.07.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.10.2003 Eliberarea brevetului (C2) 05.09.2006 Valabil până la 31.01.2008 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2071
(21)Numarul depozituluia 2001 0282
(22)Data depozitului2001.09.05
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 05.09.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOLOGA Mircea, MD; LEU Vasile, MD; COJUHARI Ivan, MD; GROSU Tudor, MD; POLICARPOV Alibert, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Electrofiltru pentru lichide
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B03C 5/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.01.31
(47)Data eliberării brevetului2003.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana, COJOCARU Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.09.05
 Data decăderii din drepturi2006.09.05
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200282