For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2071
(21)Numarul depozituluia 2001 0282
(22)Data depozitului2001.09.05
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 05.09.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOLOGA Mircea, MD; LEU Vasile, MD; COJUHARI Ivan, MD; GROSU Tudor, MD; POLICARPOV Alibert, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Electrofiltru pentru lichide
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B03C 5/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.01.31
(47)Data eliberării brevetului2003.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana, COJOCARU Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.09.05
 Data decăderii din drepturi2006.09.05
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200282