For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 05.09.2001 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 16.01.2002 Examinarea preliminara si de fond 31.03.2002 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.09.2002 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2002 Eliberarea brevetului (C2) 05.09.2003 Valabil pana la 31.01.2005 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1888
(21)Numarul depozituluia 2001 0286
(22)Data depozitului2001.09.05
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 17.09.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŢIULEANU Ion, MD; SIMAŞCHEVICI Alexei, MD; COJOCARU Ala, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiCelulă solară fotoelectrochimică
(13)Codul documentului
C2, BOPI 10/2002
B1, BOPI 03/2002
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01G 9/20 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.03.31
(47)Data eliberării brevetului2002.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2003.09.05
 Data decăderii din drepturi2003.09.05
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2004.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2005.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200286