For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 07.09.2001 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 14.02.2002 Examinarea preliminară şi de fond 31.01.2003 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.07.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.07.2003 Eliberarea brevetului (C2) 07.09.2006 Valabil până la 31.01.2008 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2063
(21)Numarul depozituluia 2001 0288
(22)Data depozitului2001.09.07
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 07.09.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHĂBĂŞESCU Ion, MD; GAINA Anton, MD; BALABAN Nicolae, MD; SMIRNOV Lev, MD; OLEXIUC Anatolie, MD; RAICOV Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD;
(54)Titlul inventiei Depănuşător
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01D 45/02 (2006.01); A23N 15/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.01.31
(47)Data eliberării brevetului2003.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondŞURGALSCHI Ecaterina, SCOROGONOV Anatol, TALPĂ Serghei
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.09.07
 Data decăderii din drepturi2006.09.07
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200288