For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2214
(21)Numarul depozituluia 2001 0292
(22)Data depozitului2001.09.11
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 11.09.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŢAPCOV Victor, MD; SAMUSI Nina, MD; PETRENKO Petr, MD; PARASCHIVESCU Andrei, RO; CECAL Alexandru, RO; GULEA Aurelian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei m-[Tris(hidroximetil)aminometano]-{di[tris(hidroximetil)aminometano]lantan-di[tris(hidroximetil)aminometano]cobalt} ca precursor pentru obţinerea cobaltului de lantan
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C01F 17/00 (2006.01); C01G 51/04 (2006.01); C07F 5/00 (2006.01); C07F 15/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.07.31
(47)Data eliberării brevetului2004.02.29
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.09.11
 Data decăderii din drepturi2006.09.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200292