For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 13.09.2001 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.07.2002 Examinarea preliminară şi de fond 31.08.2003 Publicarea cererii (A) 31.10.2003 Publicarea hot. de acordare (B2) 30.04.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.04.2004 Eliberarea brevetului (C2) 13.09.2008 Valabil până la 31.03.2010 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2288
(21)Numarul depozituluia 2001 0301
(22)Data depozitului2001.09.13
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 13.09.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOSTAN Ion, MD; BOGDAN Valeriu, MD; DULGHERU Valeriu, MD; BOSTAN Nicolae, MD; CIUPERCĂ Radu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Staţie hidraulică
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03B 7/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2003.08.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.10.31
(47)Data eliberării brevetului2004.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOJOCARU Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.09.13
 Data decăderii din drepturi2008.09.13
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200301