For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2288
(21)Numarul depozituluia 2001 0301
(22)Data depozitului2001.09.13
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 13.09.2001
(71)SolicitantUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)InventatorBOSTAN Ion, MD; BOGDAN Valeriu, MD; DULGHERU Valeriu, MD; BOSTAN Nicolae, MD; CIUPERCĂ Radu, MD;
(73)TitularUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Staţie hidraulică
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03B 7/00 (2006.01);
(41)Data publicarii cererii2003.08.31
(19)TaraMD
(47)Data eliberării brevetului2004.05.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOJOCARU Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.09.13
 Data decăderii din drepturi2008.09.13
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up