For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.09.2001 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 29.03.2002 Examinarea preliminara si de fond 31.07.2002 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.01.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2003 Eliberarea brevetului (C2) 19.09.2003 Valabil pana la 30.11.2005 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1964
(21)Numarul depozituluia 2001 0310
(22)Data depozitului2001.09.19
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 19.09.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiMATCOVSCHI Constantin, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMATCOVSCHI Constantin, MD; PARII Boris, MD; GĂRBĂLĂU Nicolae, MD; BOLOGA Olga, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiMATCOVSCHI Constantin, MD;
(54)Titlul inventiei Antidot pentru neutralizarea cianurilor
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/28 (2006.01); A61P 39/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.07.31
(47)Data eliberării brevetului2003.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2003.09.19
 Data decăderii din drepturi2003.09.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2005.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2005.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200310