For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2126
(21)Numarul depozituluia 2001 0312
(22)Data depozitului2001.07.25
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 25.07.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiPOLEACOV Mihail, MD; POLEACOVA Nina, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPOLEACOV Mihail, MD; POLEACOVA Nina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiPOLEACOV Mihail, MD; POLEACOVA Nina, MD;
(54)Titlul inventiei Motor eolian (variante)
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03D 3/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.03.31
(47)Data eliberării brevetului2003.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondNEKLIUDOVA Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.07.25
 Data decăderii din drepturi2011.07.25
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.02.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200312