For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 11.10.2001 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 06.11.2001 Examinarea preliminara 22.01.2002 Examinarea de fond 31.10.2002 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.04.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2003 Eliberarea brevetului (G2) 11.10.2006 Valabil pana la 31.01.2008 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2017
(21)Numarul depozituluia 2001 0321
(22)Data depozitului2001.10.11
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 11.10.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOV Victor, MD; UNGUREANU Dumitru, MD; COVALIOVA Olga, MD; MALINA George, US; DUCA Gheorghe, MD; SUMAN Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiInstalaţie pentru epurarea apelor reziduale
(13)Codul documentului
G2, BOPI 06/2003
F1, BOPI 10/2002
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 9/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.10.31
(47)Data eliberării brevetului2003.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOZMA Valeriu, CRASNOVA Nadejda, TALPĂ Serghei
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.10.11
 Data decăderii din drepturi2006.10.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200321