For comments, suggestions

Brevet valabil


(11)Numarul documentului2246
(21)Numarul depozituluia 2001 0326
(22)Data depozitului2001.09.28
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 04.10.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiSOCIETATEA PE ACŢIUNI "MOLDOVAHIDROMAŞ", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiVARFOLOMEEV Alexandr, MD; BOLGARI Dumitru, MD; CARABADJAC Constantin, MD; ANOP Arcadii, MD; ILIADI Eugen, MD; MOSTEPAN Anatolii, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiSOCIETATEA PE ACŢIUNI "MOLDOVAHIDROMAŞ", MD;
(54)Titlul inventiei Evacuator cu palete al pompei centrifuge
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F04D 29/44 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2003.08.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.08.31
(47)Data eliberării brevetului2004.03.31
(74)ReprezentantCOTRUŢA Leonid, Str. Ceucari nr. 10, bloc 1, ap. 57, MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala, SĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2019.09.28
 Contestaţii
Data contestaţiei: 2005.10.03
Obiectul contestat: împotriva valabilităţii titlului de protecţie
Contestatarul: Centrul Tehnico-Ştiinţific "HIDROTEHNICA" S.A.
Data examinării: 2006.07.07
Data hotărârii: 2006.07.07
Instanţa: Comisia de Contestatii
Hotărârea: 1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare brevetul de invenţie nr. 2246.
3. Se transmite dosarul în arhivă.

_________________________________
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200326