For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 28.09.2001 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 26.10.2001 Examinarea preliminara 09.09.2003 Examinarea de fond 31.12.2003 Publicarea cererii (A) 30.04.2004 Publicarea hot. de acordare (B2) 31.10.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2004 Eliberarea brevetului (C2) 31.07.2008 Eliberarea brevetului (C9) 28.09.2019 Valabil pana la 30.04.2021 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2432
(21)Numarul depozituluia 2001 0330
(22)Data depozitului2001.09.28
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 04.10.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiSOCIETATEA PE ACŢIUNI "MOLDOVAHIDROMAŞ", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiVARFOLOMEEV Alexandr, MD; BOLGARI Dumitru, MD; CARABADJAC Constantin, MD; ILIADI Eugen, MD; MOSTEPAN Anatolii, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiSOCIETATEA PE ACŢIUNI "MOLDOVAHIDROMAŞ", MD;
(54)Titlul inventieiEvacuator al pompei dinamice
(13)Codul documentului
C9, BOPI 07/2008
C2, BOPI 12/2004
B2, BOPI 04/2004
A, BOPI 12/2003
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F04D 29/40 (2006.01); F04D 29/42 (2006.01); F04D 29/44 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2003.12.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.04.30
(47)Data eliberării brevetului2004.12.31
(74)ReprezentantCOTRUŢA Leonid, Str. Ceucari nr. 10, bloc 1, ap. 57, MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondŞURGALSCHI Ecaterina, SĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2019.09.28
 Data decăderii din drepturi2019.09.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2020.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2021.04.30
 Contestaţii
Data contestaţiei: 2005.10.03
Obiectul contestat: împotriva valabilităţii titlului de protecţie
Contestatarul: Centrul Tehnico-Ştiinţific "HIDROTEHNICA" S.A.
Data examinării: 2006.07.07
Data hotărârii: 2006.07.07
Instanţa: Comisia de Apel
Hotărârea: 1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare brevetul de invenţie nr. 2432.
3. Se transmite dosarul în arhivă.

_________________________________
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200330