For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 12.10.2001 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 31.10.2001 Examinarea preliminara 13.02.2002 Examinarea de fond 31.01.2003 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.06.2003 Eliberarea brevetului (G2) 31.07.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 12.10.2006 Valabil pana la 31.01.2008 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2077
(21)Numarul depozituluia 2001 0334
(22)Data depozitului2001.10.12
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 12.10.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiSCORVINAGRO, S.R.L., MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMIHALACHI Andrei, MD; NEGOIŢĂ Maria, MD; PARASCA Petru, MD; CECAN Ana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiSCORVINAGRO, S.R.L., MD;
(54)Titlul inventiei Compoziţie de balsam
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 3/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.01.31
(47)Data eliberării brevetului2003.07.31
(74)ReprezentantBLIUC Victoria, Str. Alexandru cel Bun nr. 2, bloc 1, ap. 71, MD-6800, Ialoveni, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina, ŞURGALSCHI Ecaterina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.10.12
 Data decăderii din drepturi2006.10.12
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200334