For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.11.2001 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 28.11.2001 Examinarea preliminară 02.09.2002 Examinarea de fond 31.08.2003 Publicarea hot. de acordare (B1) 29.02.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 29.02.2004 Eliberarea brevetului (C2) 15.11.2006 Valabil până la 31.01.2008 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2234
(21)Numarul depozituluia 2001 0371
(22)Data depozitului2001.11.15
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 15.11.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGUŢANU Vasile, MD; DRUŢĂ Raisa, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de regenerare a anioniţilor puternic bazici modificaţi cu Cr(III)
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B01J 49/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.08.31
(47)Data eliberării brevetului2004.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.11.15
 Data decăderii din drepturi2006.11.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200371