For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 16.11.2001 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 28.11.2001 Examinarea preliminara 26.12.2001 Examinarea de fond 31.03.2003 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.09.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2003 Eliberarea brevetului (C2) 16.11.2006 Valabil pana la 31.01.2008 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2115
(21)Numarul depozituluia 2001 0372
(22)Data depozitului2001.11.16
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 16.11.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiLUPAŞCO Andrei, MD; CHIRILOV Patriciu, MD; ŢĂRNĂ Ruslan, MD; TARLEV Vasile, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLUPAŞCO Andrei, MD; CHIRILOV Patriciu, MD; ŢĂRNĂ Ruslan, MD; TARLEV Vasile, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiLUPAŞCO Andrei, MD; CHIRILOV Patriciu, MD; ŢĂRNĂ Ruslan, MD; TARLEV Vasile, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de uscare a nucilor
(13)Codul documentului
C2, BOPI 10/2003
B1, BOPI 03/2003
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 3/005 (2006.01); A23L 3/54 (2006.01); F26B 3/34 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.03.31
(47)Data eliberării brevetului2003.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.11.16
 Data decăderii din drepturi2006.11.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200372