For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 16.11.2001 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 07.12.2001 Examinarea preliminara 31.05.2002 Examinarea de fond 31.12.2002 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.06.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2003 Eliberarea brevetului (G2) 16.11.2006 Valabil pana la 31.01.2008 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2047
(21)Numarul depozituluia 2001 0376
(22)Data depozitului2001.11.16
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 23.11.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDESEATNICOV Olga, MD; STURZA Rodica, MD; CIUMAC Jorj, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de fabricare a pâinii
(13)Codul documentului
G2, BOPI 07/2003
F1, BOPI 12/2002
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A21D 8/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.12.31
(47)Data eliberării brevetului2003.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondTALPĂ Serghei
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.11.16
 Data decăderii din drepturi2006.11.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200376