For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2047
(21)Numarul depozituluia 2001 0376
(22)Data depozitului2001.11.16
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 23.11.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDESEATNICOV Olga, MD; STURZA Rodica, MD; CIUMAC Jorj, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de fabricare a pâinii
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A21D 8/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.12.31
(47)Data eliberării brevetului2003.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondTALPĂ Serghei
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.11.16
 Data decăderii din drepturi2006.11.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200376