For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 21.11.2001 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 07.12.2001 Examinarea preliminară 27.02.2002 Examinarea de fond 30.09.2002 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.03.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.04.2003 Eliberarea brevetului (G2) 21.11.2006 Valabil până la 31.01.2008 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2009
(21)Numarul depozituluia 2001 0379
(22)Data depozitului2001.11.21
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 27.02.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiSONIC Grigorii, MD; CORAC Anatolii, UA; MASANSCAIA-CORAC Natalia, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSONIC Grigorii, MD; CORAC Anatolii, UA; MASANSCAIA-CORAC Natalia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiSONIC Grigorii, MD; CORAC Anatolii, UA; MASANSCAIA-CORAC Natalia, MD;
(54)Titlul inventiei Încălzitor de apă
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F24H 1/00 (2006.01); F24H 1/44 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.09.30
(47)Data eliberării brevetului2003.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondNEKLIUDOVA Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.11.21
 Data decăderii din drepturi2006.11.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200379