For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.11.2001 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 07.12.2001 Examinarea preliminara 29.11.2002 Examinarea de fond 30.04.2003 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.10.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2003 Eliberarea brevetului (G2) 23.11.2006 Valabil pana la 31.01.2008 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2149
(21)Numarul depozituluia 2001 0385
(22)Data depozitului2001.11.23
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 23.11.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMITIN Valentin, MD; TUMANOVA Lidia, MD; TARNOVSCAIA Tatiana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Primer oligonucleotidic pentru depistarea ARN-ului virusului hepatitei C
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 15/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.04.30
(47)Data eliberării brevetului2003.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.11.23
 Data decăderii din drepturi2006.11.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200385