For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2086
(21)Numarul depozituluia 2001 0392
(22)Data depozitului2001.12.03
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 03.12.2001
(71)SolicitantNASTAS Vitalie, MD;
(72)InventatorNASTAS Vitalie, MD;
(73)TitularNASTAS Vitalie, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de măsurare a componentelor impedanţei
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01R 27/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(47)Data eliberării brevetului2003.09.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondPOPOV Svetlana, NASTAS Xenia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.12.03
 Data decăderii din drepturi2006.12.03
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.02.29
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up