For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 03.12.2001 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 22.12.2001 Examinarea preliminara 22.12.2001 Examinarea de fond 31.01.2003 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.07.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2003 Eliberarea brevetului (G2) 03.12.2006 Valabil pana la 29.02.2008 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2086
(21)Numarul depozituluia 2001 0392
(22)Data depozitului2001.12.03
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 03.12.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiNASTAS Vitalie, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiNASTAS Vitalie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiNASTAS Vitalie, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de măsurare a componentelor impedanţei
(13)Codul documentului
G2, BOPI 09/2003
F1, BOPI 01/2003
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01R 27/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.01.31
(47)Data eliberării brevetului2003.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondPOPOV Svetlana, NASTAS Xenia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.12.03
 Data decăderii din drepturi2006.12.03
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.02.29
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200392