For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 05.12.2001 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 22.12.2001 Examinarea preliminara 28.03.2002 Examinarea de fond 30.11.2002 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.05.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2003 Eliberarea brevetului (G2) 05.12.2006 Valabil pana la 29.02.2008 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2026
(21)Numarul depozituluia 2001 0396
(22)Data depozitului2001.12.05
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 05.12.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCHIRILOV Alexandru, MD; CHINTEA Pavel, MD; TOMA Simion, MD; BAŞTOVAIA Svetlana, MD; ŞVEŢ Stepan, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de sporire a rezistenţei plantelor de viţă de vie la secetă
(13)Codul documentului
G2, BOPI 06/2003
F1, BOPI 11/2002
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01G 7/00 (2006.01); A01G 17/00 (2006.01); A01N 43/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.11.30
(47)Data eliberării brevetului2003.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondNADIOJCHINA Natalia, BANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.12.05
 Data decăderii din drepturi2006.12.05
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.02.29
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200396