For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 07.12.2001 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 22.12.2001 Examinarea preliminară 26.12.2002 Examinarea de fond 30.06.2003 Publicarea cererii (A) 30.11.2003 Publicarea hot. de acordare (B2) 31.05.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.05.2004 Eliberarea brevetului (C2) 07.12.2007 Valabil până la 30.06.2009 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2309
(21)Numarul depozituluia 2001 0399
(22)Data depozitului2001.12.07
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 07.12.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTARAN Nicolae, MD; FEIGER Lilia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de fabricare a vinului spumant natural
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 1/06 (2006.01); C12H 1/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2003.06.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.11.30
(47)Data eliberării brevetului2004.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.12.07
 Data decăderii din drepturi2007.12.07
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200399