For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 14.12.2001 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 18.03.2002 Examinarea preliminara 01.08.2003 Examinarea de fond 31.12.2003 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.06.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2004 Eliberarea brevetului (C2) 14.12.2006 Valabil pana la 29.02.2008 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2330
(21)Numarul depozituluia 2001 0411
(22)Data depozitului2001.12.14
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 14.12.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD; GOLBAN Dorel, MD; DICUSARĂ Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiCap de alezat
(13)Codul documentului
C2, BOPI 10/2004
B1, BOPI 12/2003
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B23B 29/034 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.12.31
(47)Data eliberării brevetului2004.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.12.14
 Data decăderii din drepturi2006.12.14
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.02.29
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200411