For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 17.12.2001 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 19.02.2002 Examinarea preliminară 22.04.2002 Examinarea de fond 31.08.2002 Publicarea hot. de acordare (B1) 28.02.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.03.2003 Eliberarea brevetului (C2) 17.12.2006 Valabil până la 29.02.2008 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1982
(21)Numarul depozituluia 2001 0414
(22)Data depozitului2001.12.17
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 17.12.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiTCACENCO Andrei, MD; SEMENCIUC Alexandru, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSAFRONOV Ion, MD; SEMENCIUC Alexandru, MD; TCACENCO Andrei, MD; TERZI Serghei, MD; PASINCOVSCHI Emil, MD; URECHEAN Serafim, MD; POPOVSCHI Mihail, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiTCACENCO Andrei, MD; SEMENCIUC Alexandru, MD;
(54)Titlul inventiei Vibrator electromagnetic cu răcire cu aer
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B23P 17/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.08.31
(47)Data eliberării brevetului2003.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.12.17
 Data decăderii din drepturi2006.12.17
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.02.29
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200414