For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1982
(21)Numarul depozituluia 2001 0414
(22)Data depozitului2001.12.17
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 17.12.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiTCACENCO Andrei, MD; SEMENCIUC Alexandru, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSAFRONOV Ion, MD; SEMENCIUC Alexandru, MD; TCACENCO Andrei, MD; TERZI Serghei, MD; PASINCOVSCHI Emil, MD; URECHEAN Serafim, MD; POPOVSCHI Mihail, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiTCACENCO Andrei, MD; SEMENCIUC Alexandru, MD;
(54)Titlul inventiei Vibrator electromagnetic cu răcire cu aer
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B23P 17/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.08.31
(47)Data eliberării brevetului2003.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.12.17
 Data decăderii din drepturi2006.12.17
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.02.29
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200414