For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2040
(21)Numarul depozituluia 2001 0420
(22)Data depozitului2001.12.20
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 20.12.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiBACEVICI Valerii, MD; SÎRBU Vasili, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBACEVICI Valerii, MD; SÎRBU Vasili, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiBACEVICI Valerii, MD; SÎTNIC Eugenia, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de înnodare la fabricarea covoarelor şi dispozitiv pentru realizarea lui
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete D03J 3/00 (2006.01); D04G 3/00 (2006.01); D04G 3/02 (2006.01); D04G 3/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2002.05.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.11.30
(47)Data eliberării brevetului2003.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondŞURGALSCHI Ecaterina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2003.12.20
 Data decăderii din drepturi2003.12.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2005.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2005.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200420