For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 25.12.2001 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 21.01.2002 Examinarea preliminară 25.02.2002 Examinarea de fond 30.09.2002 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.03.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.03.2003 Eliberarea brevetului (C2) 25.12.2010 Valabil până la 31.07.2012 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2001
(21)Numarul depozituluia 2002 0001
(22)Data depozitului2001.12.25
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 25.12.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiIVANOVA Raisa, MD; TATAROV Pavel, MD; CIUMEICA Valentina, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiIVANOVA Raisa, MD; TATAROV Pavel, MD; CIUMEICA Valentina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiIVANOVA Raisa, MD; TATAROV Pavel, MD; CIUMEICA Valentina, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a compoziţiei uscate de iod cu amidon
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 33/18 (2006.01); A61K 47/36 (2006.01); A61K 47/48 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.09.30
(47)Data eliberării brevetului2003.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.12.25
 Data decăderii din drepturi2010.12.25
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202002%200001