For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 26.12.2001 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 21.01.2002 Examinarea preliminara 20.05.2002 Examinarea de fond 30.09.2002 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.03.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2004 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2005
(21)Numarul depozituluia 2002 0011
(22)Data depozitului2001.12.26
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 26.12.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiNAZAROV Mihai, MD; SOSNOVSCHI Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiSenzor de  doză a iradierii electronice
(13)Codul documentului
B1, BOPI 09/2002
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C08G 63/183 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel
 Decaderi din drepturi pana la eliberare2004.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202002%200011