For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2527
(21)Numarul depozituluia 2002 0020
(22)Data depozitului2001.12.26
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 27.12.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLEORDA Ana, MD; TIMOŞCO Maria, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Asociaţie de tulpini de bacterii Bifidobacterium longum var. animalis şi Lactobacillus acidophilus - producătoare de vitamine B 1 , B 2 şi B 3
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 35/74 (2006.01); A61P 1/04 (2006.01); C12N 1/20 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2003.10.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.08.31
(47)Data eliberării brevetului2005.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.12.26
 Data decăderii din drepturi2009.12.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202002%200020