For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 26.12.2001 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 21.01.2002 Examinarea preliminara 28.03.2003 Examinarea de fond 31.10.2003 Publicarea cererii (A) 31.08.2004 Publicarea hot. de acordare (B2) 28.02.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2005 Eliberarea brevetului (C2) 26.12.2009 Valabil pana la 31.07.2011 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2527
(21)Numarul depozituluia 2002 0020
(22)Data depozitului2001.12.26
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 27.12.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLEORDA Ana, MD; TIMOŞCO Maria, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiAsociaţie de tulpini de bacterii Bifidobacterium longum var. animalis   şi Lactobacillus acidophilus - producătoare de vitamine B1, B2 şi B3
(13)Codul documentului
C2, BOPI 05/2005
B2, BOPI 08/2004
A, BOPI 10/2003
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 35/74 (2006.01); A61P 1/04 (2006.01); C12N 1/20 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2003.10.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.08.31
(47)Data eliberării brevetului2005.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.12.26
 Data decăderii din drepturi2009.12.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202002%200020