For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 27.12.2001 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 21.01.2002 Examinarea preliminară 20.05.2002 Examinarea de fond 30.11.2003 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.05.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.06.2004 Eliberarea brevetului (C2) 27.12.2006 Valabil până la 31.03.2008 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2316
(21)Numarul depozituluia 2002 0027
(22)Data depozitului2001.12.27
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 27.12.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCENTRUL DE OPTOELECTRONICĂ AL INSTITUTULUI DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiANDRIEŞ Andrei, MD; BIVOL Valeriu, MD; ROBU Ştefan, MD; DRAGALINA Galina, MD; PRISACAR Alexandru, MD; SERGHEEV Serghei, MD; ŞUTOV Serghei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCENTRUL DE OPTOELECTRONICĂ AL INSTITUTULUI DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Purtător foto- şi electronostructurabil pentru înregistrarea informaţiei
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G03C 1/73 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.11.30
(47)Data eliberării brevetului2004.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.12.27
 Data decăderii din drepturi2006.12.27
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202002%200027