For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 28.12.2001 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 21.01.2002 Examinarea preliminara 31.03.2003 Examinarea de fond 30.06.2003 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.12.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2003 Eliberarea brevetului (C2) 28.12.2004 Valabil pana la 31.07.2006 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2193
(21)Numarul depozituluia 2002 0038
(22)Data depozitului2001.12.28
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 28.12.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiEFKARPIDIS Anatoli, GR; GUŢUL Tatiana, MD; KONOPLIOVA Ludmila, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiEFKARPIDIS Anatoli, GR; GUŢUL Tatiana, MD; KONOPLIOVA Ludmila, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiEFKARPIDIS Anatoli, GR;
(54)Titlul inventieiCompoziţie pentru fabricarea dopurilor
(13)Codul documentului
C2, BOPI 01/2004
B1, BOPI 06/2003
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B65D 39/12 (2006.01); C08L 23/08 (2006.01); C08L 31/04 (2006.01); C08L 91/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.06.30
(47)Data eliberării brevetului2004.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2004.12.28
 Data decăderii din drepturi2004.12.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2005.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2006.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202002%200038