For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 25.01.2002 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 11.02.2002 Examinarea preliminară 17.09.2002 Examinarea de fond 31.10.2003 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.04.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.04.2004 Eliberarea brevetului (G2) 25.01.2007 Valabil până la 31.03.2008 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2284
(21)Numarul depozituluia 2002 0055
(22)Data depozitului2002.01.25
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 25.01.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPARASCA Petru, MD; DUCA Boris, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a colorantului natural roşu
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C09B 61/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.10.31
(47)Data eliberării brevetului2004.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.01.25
 Data decăderii din drepturi2007.01.25
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202002%200055