For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 13.02.2002 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 26.02.2002 Examinarea preliminara 15.05.2003 Examinarea de fond 30.11.2003 Publicarea cererii (A) 31.05.2004 Publicarea hot. de acordare (B2) 30.11.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2004 Eliberarea brevetului (C2) 13.02.2007 Valabil pana la 30.04.2008 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2459
(21)Numarul depozituluia 2002 0070
(22)Data depozitului2002.02.13
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 14.05.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPARŞUTIN Vladimir, MD; ŞOLTOIAN Nicolae, MD; REVENCO Valentina, RU;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiSoluţie pentru conservarea suprafeţei interioare a cazanelor cu aburi
(13)Codul documentului
C2, BOPI 01/2005
B2, BOPI 05/2004
A, BOPI 11/2003
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C23F 11/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2003.11.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.05.31
(47)Data eliberării brevetului2005.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.02.13
 Data decăderii din drepturi2007.02.13
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202002%200070