For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 28.12.2001 Depunerea cererii 21.02.2002 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 22.03.2002 Examinarea preliminară 09.06.2003 Examinarea de fond 31.10.2003 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.04.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.04.2004 Eliberarea brevetului (C2) 21.02.2007 Valabil până la 30.04.2008 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2273
(21)Numarul depozituluia 2002 0081
(22)Data depozitului2002.02.21
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 28.12.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU POMICULTURĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOROID Arcadie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU POMICULTURĂ, ÎNTREPRINDERE DE STAT, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de conducere a coronamentului în două planuri oblice în formă de V la pomii de prun
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01G 1/00 (2006.01); A01G 17/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.10.31
(47)Data eliberării brevetului2004.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.02.21
 Data decăderii din drepturi2007.02.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202002%200081