For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 06.03.2002 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 27.03.2002 Examinarea preliminara 30.01.2003 Examinarea de fond 31.07.2004 Publicarea cererii (A) 30.04.2005 Publicarea hot. de acordare (B2) 31.10.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2005 Eliberarea brevetului (C2) 06.03.2007 Valabil pana la 31.05.2008 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2752
(21)Numarul depozituluia 2002 0086
(22)Data depozitului2002.03.06
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 22.01.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiLABORATORUL INTERNAŢIONAL DE SUPRACONDUCTIBILITATE ŞI ELECTRONICA SOLIDULUI AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCANŢER Valeriu, MD; MEGLEI Dragoş, MD; RUSU Alexandru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiLABORATORUL INTERNAŢIONAL DE SUPRACONDUCTIBILITATE ŞI ELECTRONICA SOLIDULUI AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a microfirului coaxial
(13)Codul documentului
C2, BOPI 01/2006
B2, BOPI 04/2005
A, BOPI 07/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01B 13/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2004.07.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.04.30
(47)Data eliberării brevetului2006.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOJOCARU Ala, SĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.03.06
 Data decăderii din drepturi2007.03.06
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202002%200086