For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2752
(21)Numarul depozituluia 2002 0086
(22)Data depozitului2002.03.06
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 22.01.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiLABORATORUL INTERNAŢIONAL DE SUPRACONDUCTIBILITATE ŞI ELECTRONICA SOLIDULUI AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCANŢER Valeriu, MD; MEGLEI Dragoş, MD; RUSU Alexandru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiLABORATORUL INTERNAŢIONAL DE SUPRACONDUCTIBILITATE ŞI ELECTRONICA SOLIDULUI AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a microfirului coaxial
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01B 13/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2004.07.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.04.30
(47)Data eliberării brevetului2006.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOJOCARU Ala, SĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.03.06
 Data decăderii din drepturi2007.03.06
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202002%200086