For comments, suggestions

Brevet valabil


(11)Numarul documentului2056
(21)Numarul depozituluia 2002 0103
(22)Data depozitului2002.03.28
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 10.07.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiFPC "ADRIAN" S.R.L., MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiUNGUREANU Dumitru, MD; HÎNCU Grigore, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiFPC "ADRIAN" S.R.L., MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de eliminare a hidrogenului sulfurat din apele subterane şi instalaţie pentru realizarea acestuia
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 3/00 (2006.01); C02F 3/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2002.11.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.12.31
(47)Data eliberării brevetului2003.08.31
(74)ReprezentantPARASCA Dumitru, Str. Eminescu nr. 40, ap. 13, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondCRASNOVA Nadejda, GUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.03.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202002%200103