For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 05.04.2002 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 17.04.2002 Examinarea preliminară 16.10.2002 Examinarea de fond 28.02.2003 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.08.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.08.2003 Eliberarea brevetului (G2) 05.04.2008 Valabil până la 31.10.2009 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2103
(21)Numarul depozituluia 2002 0115
(22)Data depozitului2002.04.05
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCARAUŞ Vladimir, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCARAUŞ Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCARAUŞ Vladimir, MD;
(54)Titlul inventiei Compoziţie de balsam
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 3/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.02.28
(47)Data eliberării brevetului2003.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa, ŞURGALSCHI Ecaterina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.04.05
 Data decăderii din drepturi2008.04.05
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202002%200115