For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1975
(21)Numarul depozituluia 2002 0116
(22)Data depozitului2002.04.09
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 09.04.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiPASINFO-GRUP S.R.L., MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMOLOTCOV Iurii, MD; DAVÂDOV Iaroslav, MD; SALOGUB Dumitru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiPASINFO-GRUP S.R.L., MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de fermentare a tutunului foliat ambalat în baloturi
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A24B 1/02 (2006.01); A24B 3/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.08.31
(47)Data eliberării brevetului2003.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOZMA Valeriu
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.04.09
 Data decăderii din drepturi2017.04.09
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2017.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202002%200116