For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 09.04.2002 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 17.04.2002 Examinarea preliminara 23.05.2002 Examinarea de fond 31.08.2002 Publicarea hot. de acordare (F1) 28.02.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2003 Eliberarea brevetului (G2) 09.04.2017 Valabil pana la 31.10.2018 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1975
(21)Numarul depozituluia 2002 0116
(22)Data depozitului2002.04.09
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 09.04.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiPASINFO-GRUP S.R.L., MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMOLOTCOV Iurii, MD; DAVÂDOV Iaroslav, MD; SALOGUB Dumitru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiPASINFO-GRUP S.R.L., MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de fermentare a tutunului  foliat  ambalat în baloturi
(13)Codul documentului
G2, BOPI 03/2003
F1, BOPI 08/2002
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A24B 1/02 (2006.01); A24B 3/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.08.31
(47)Data eliberării brevetului2003.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOZMA Valeriu
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.04.09
 Data decăderii din drepturi2017.04.09
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2017.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202002%200116