For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.04.2002 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 12.07.2002 Examinarea preliminară 04.09.2002 Examinarea de fond 30.06.2003 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.12.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.01.2004 Eliberarea brevetului (G2) 22.04.2011 Valabil până la 31.10.2012 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2198
(21)Numarul depozituluia 2002 0131
(22)Data depozitului2002.04.22
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 05.12.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiSONIC Grigorii, MD; KIRICENCO Oleg, UA; CORAC Anatolii, UA; MASANSCAIA-CORAC Natalia, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSONIC Grigorii, MD; KIRICENCO Oleg, UA; CORAC Anatolii, UA; MASANSCAIA-CORAC Natalia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiSONIC Grigorii, MD; KIRICENCO Oleg, UA; CORAC Anatolii, UA; MASANSCAIA-CORAC Natalia, MD;
(54)Titlul inventiei Tobă de eşapament a motorului cu ardere internă (variante)
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F01N 1/00 (2006.01); F01N 1/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.06.30
(47)Data eliberării brevetului2004.02.29
 Examinator(i) la examinarea de fondNEKLIUDOVA Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.04.22
 Data decăderii din drepturi2011.04.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202002%200131