For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.05.2002 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 13.06.2002 Examinarea preliminara 05.08.2002 Examinarea de fond 31.01.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.07.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2004 Eliberarea brevetului (G2) 23.05.2007 Valabil pana la 31.07.2008 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2361
(21)Numarul depozituluia 2002 0145
(22)Data depozitului2002.05.23
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 23.05.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞTEFÎRŢĂ Anastasia, MD; ALUCHI Nicolae, MD; BUCEACEAIA Svetlana, MD; TURTĂ Constantin, MD; BULHAC Ion, MD; CELAC Valentin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiHexa-m-acetato(O,O')-m3-oxo-tris(N,N'-dietilnicotinamidă)-difier(III)mangan(II)dihidrat -  regulator al creşterii  arahidelor şi procedeu de tratare a acestora
(13)Codul documentului
G2, BOPI 10/2004
F1, BOPI 01/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01N 55/02 (2006.01); C07C 53/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.01.31
(47)Data eliberării brevetului2004.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.05.23
 Data decăderii din drepturi2007.05.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202002%200145