For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2195
(21)Numarul depozituluia 2002 0148
(22)Data depozitului2002.05.27
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 27.05.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŢAPCOV Victor, MD; SIMONOV Iurie, MD; IAROŞENCO Victoria, MD; CRUDU Valeriu, MD; CIUMACOV Iurie, MD; SAMUSI Nina, MD; GULEA Aurelian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Dihidratul nitratului((µ3-oxo)-tris-{((µ2-Ofenoxi)-2-[(2-hidroxibenziliden)amino-2-hidroximetilpropan]-1,3-diolo-acvacupru(II)}
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/045 (2006.01); A61K 31/05 (2006.01); A61K 31/30 (2006.01); A61P 31/10 (2006.01); C07F 1/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.06.30
(47)Data eliberării brevetului2004.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.05.27
 Data decăderii din drepturi2007.05.27
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202002%200148