For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 27.05.2002 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 13.06.2002 Examinarea preliminară 11.12.2002 Examinarea de fond 30.06.2003 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.12.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.12.2003 Eliberarea brevetului (G2) 27.05.2007 Valabil până la 31.07.2008 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 18.10.2021 27.05.2022 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2195
(21)Numarul depozituluia 2002 0148
(22)Data depozitului2002.05.27
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 27.05.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŢAPCOV Victor, MD; SIMONOV Iurie, MD; IAROŞENCO Victoria, MD; CRUDU Valeriu, MD; CIUMACOV Iurie, MD; SAMUSI Nina, MD; GULEA Aurelian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Dihidratul nitratului((µ3-oxo)-tris-{((µ2-Ofenoxi)-2-[(2-hidroxibenziliden)amino-2-hidroximetilpropan]-1,3-diolo-acvacupru(II)}
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/045 (2006.01); A61K 31/05 (2006.01); A61K 31/30 (2006.01); A61P 31/10 (2006.01); C07F 1/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.06.30
(47)Data eliberării brevetului2004.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.05.27
 Data decăderii din drepturi2007.05.27
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202002%200148