For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 27.05.2002 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 13.06.2002 Examinarea preliminara 27.11.2002 Examinarea de fond 31.03.2003 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.09.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2003 Eliberarea brevetului (G2) 27.05.2007 Valabil pana la 31.07.2008 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2129
(21)Numarul depozituluia 2002 0149
(22)Data depozitului2002.05.27
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 27.05.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSAJIN Tudor, MD; CRĂCIUN Alexandru, MD; BOTEZ Cleopatra, RO;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu şi instalaţie de ardere a  gazului combustibil
(13)Codul documentului
G2, BOPI 10/2003
F1, BOPI 03/2003
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F23D 14/18 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.03.31
(47)Data eliberării brevetului2003.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondNASTAS Xenia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.05.27
 Data decăderii din drepturi2007.05.27
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202002%200149