For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 04.06.2002 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 24.06.2002 Examinarea preliminara 25.02.2003 Examinarea de fond 31.08.2004 Publicarea cererii (A) 31.07.2005 Publicarea hot. de acordare (B2) 31.01.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2006 Eliberarea brevetului (C2) 04.06.2007 Valabil pana la 31.08.2008 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2824
(21)Numarul depozituluia 2002 0155
(22)Data depozitului2002.06.04
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 06.06.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCALININ Lev, MD; ZAIŢEV Dumitru, MD; IAROŞENCO Evgheni, MD; SIZOV Alexandr, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv reversiv de reglare a fazei
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H02M 5/257 (2006.01); H02M 5/12 (2006.01); H02J 3/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2004.08.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.07.31
(47)Data eliberării brevetului2006.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondNASTAS Xenia, MALAI Valeriu
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.06.04
 Data decăderii din drepturi2007.06.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202002%200155